Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

Wstęp do siłowni zmniejsza ryzyko raka prostaty dwa razy

Published: Tuesday, 03 March 2015

Badania, kt?re przeprowadzili naukowcy z centrum Medycznego weteran?w w Durham, wielka Brytania, wykaza?o, ?e wykonywanie ?wicze?, pozwala znacznie zmniejszy? mo?liwo?? wyst?pienia raka prostaty u светлокожих m??czyzn, a w przypadku jego wyst?pienia, znacznie u?atwiaj? jego ci?gu.

Żurawina wybawi od nadciśnienia

Published: Tuesday, 03 March 2015

Jagody posiadaj? w?a?ciwo?ci bakteriob?jcze, przeciwgor?czkowe, dzia?anie goj?ce, полівітамінну, загальнозміцнюючиу, napotne, moczop?dne i "rozpuszcza" krew.

Witamina E-dla mężczyzn: korzyści i skutki uboczne

Published: Tuesday, 03 March 2015

Korzy?ci witaminy E dla m?skiego organizmu:

Jakie są objawy pomoże rozpoznać zawał serca

Published: Tuesday, 03 March 2015

Tak wi?c, zawa? serca mo?e zapowiada?:

Jak wspierać męskie zdrowie

Published: Tuesday, 03 March 2015

M??czy?ni cz?sto pracuj? do ostatnich si?, stale znajduj? si? w napi?cie nerwowe i w ko?cu dochodz? do r?czki: nieustaj?ce uczucie zm?czenia, bezsenno??, os?abienie, zaczyna chorowa? na serce, oddaje nerwy. Na pomoc przyjdzie nast?puj?ca mieszanka:

Z czego powinna składać się siedliskowa apteczka

Published: Tuesday, 03 March 2015

Taka apteczka powinna by? dla ka?dego, kto zdecydowa? si? pojecha? na ?onie natury za miastem. Na wszystkich lekach sprawd? terminy przydatno?ci do spo?ycia. Czarny фломастером napisa? na opakowaniach, co pomaga ka?de z narz?dzi. Przechowuj apteczk? z dala od promieni s?onecznych, w suchym miejscu.

Jak skutecznie pozbyć się piwnego brzucha

Published: Tuesday, 03 March 2015

Nale?y zacz?? prac? nad sob?, nie pope?niaj?c wi?kszych b??d?w. Ale jak trzeba dzia?a? i jakie ?rodki, lepiej si? powstrzyma?.

Jak uniknąć problemów z kręgosłupem?

Published: Tuesday, 03 March 2015

W celu unikni?cia powstawania przepuklin kr??k?w, nale?y przestrzega? kilku zasad. Je?li ju? masz dyskopatia, nie warto podnosi? wi?cej ni? 10 kg,

Dbaj o zdrowie mężczyzn

Published: Tuesday, 03 March 2015

Najbardziej niebezpieczny wiek dla przedstawicieli odwa?nej po?owa ludzko?ci - od 30 do 50 lat. W tym okresie dieta musi by? maksymalnie wype?niony jest owocami i ciemnozielonych warzywach, w sk?adzie kt?rych znajduj? si? wszystkie cenne witaminy i minera?y.

Algi - najlepsze lekarstwo na kaca

Published: Tuesday, 03 March 2015

Jak sobie radzi? ze skutkami nadmiernego spo?ywania alkoholu? Brytyjscy naukowcy stworzyli dla tych cel?w specjalny nap?j.