Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

Zdrowe fast food dla dziecka

Published: Tuesday, 03 March 2015

Czasami zdarza si?, ?e dziecko chce je??, a ugotowa? co? istotnego ju? nie starczy si? mamie i cierpliwo?ci dziecku. Wtedy na pomoc przychodzi zdrowe dania typu fast food. Wi?c, co mo?na karmi? dziecko szybkie i przydatne?

Ty, twoje dziecko i leki

Published: Tuesday, 03 March 2015

Kilka wa?nych wskaz?wek dotycz?cych przyjmowania lek?w dzieckiem.

Jak zwiększyć odporność dziecka: 3 przepisy

Published: Tuesday, 03 March 2015

1. Dawa? pi? wywar z dzikiej r??y

Dzika r??a - mistrz zawarto?ci witaminy c, dawa? jego dzieci mo?na z czterech miesi?cy ?ycia.
Ale trzeba pami?ta?, ?e ten korzystny dla odporno?ci produkt wy?wietla potas z organizmu. Dlatego te?, je?li dasz wywar z dzikiej r??y, w tym samym czasie niech suszone morele, rodzynki, banany - wszystko, co zawiera potas i co pozwala na wiek dziecka.
Herbata z dzikiej r??y jest sprzedawany w aptece, ale i w domu ?atwo go przygotowa?. Dwie ?y?ki sto?owe ?wie?ych lub suszonych owoc?w zalej litrem wrz?cej wody i pozostawi? na noc w termosie lub zamkni?te r?cznikiem.


Bezpieczne top-przepisy na kaszel dla dzieci

Published: Tuesday, 03 March 2015

Doro?li zawsze trzeba sta? na stra?y zdrowia dzieci i by? czujnym. To w?a?nie w dzieci?stwie kszta?tuje si? immunologiczn? t?o, wi?c rodzice nie nale?y "karmi?" tabletkami i antybiotykami. Lepiej leczy? ludowymi metodami

Jak leczyć zaparcia u dzieci

Published: Tuesday, 03 March 2015

Jest kilka rzeczy, kt?re mo?esz zrobi?, co mog?oby pom?c z?agodzi? zaparcia przepisane przez lekarza, na przyk?ad:

Wybieramy zimową buty prawo: porady ekspertów

Published: Tuesday, 03 March 2015

Z nadej?ciem zimy, wielu m?odych mamu?ki my?l? o od?wie?eniu garderoby dla swojego dziecka. Na szczeg?ln? uwag? zas?uguje plac buty jesie?-zima, kt?ra musi by? ciep?e, wygodne i pi?kne.

Jak rozpoznać zapalenie jamy ustnej u dziecka?

Published: Tuesday, 03 March 2015

Zapalenie jamy ustnej jest chorob? zapaln? b?ony ?luzowej jamy ustnej. Znaj?c objawy tej choroby, b?dziesz m?g? szybko go rozpozna? i w por? pom?c swojemu dziecku.

Dlaczego pojawiają się robaki?

Published: Tuesday, 03 March 2015

Robaki, to problem, z kt?rym borykaj? si? zar?wno dzieci, jak i doros?ych. Wi?cej o przyczynach powstawania tego problemu mo?na znale?? w katalogu medycznego.

Jak oglądać akwen do pływania, aby nie ulec infekcji

Published: Tuesday, 03 March 2015

Latem, w upa?y i ci?gnie do k?pieli. Zanim jednak k?pieli w orze?wiaj?cej wodzie, dok?adnie sprawdzi? miejsce do k?pieli.

Popularność dzieci w szkole ma wpływ na ich przyszłość

Published: Tuesday, 03 March 2015

Naukowcy postanowili sprawdzi?, w jaki spos?b rozwija si? przysz?o?? popularnych w szkole dzieci i ich mniej popularnych r?wie?nik?w. Wi?cej o wynikach badania mo?na znale?? w katalogu medycznego.