Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

Przeziębienie w ciąży - 7 rad dla przeziębionych mam

Published: Wednesday, 30 August 2017

Przezi?bienie w ci??y zdarza si? tak samo cz?sto jak i przed czy po niej. Jeste? w ci??y i masz typowe objawy - kr?ci ci? w nosie, drapie w gardle, masz katar, gor?czk?? Nie wiesz, co robi?, ?eby nie zaszkodzi? sobie albo dziecku? Nie wpadaj w panik?, zacznij dzia?a?! Oto skuteczne i bezpieczne sposoby na przezi?bienie w ci??y.

Kiedy najlepiej zrobić test ciążowy? Po jakim czasie po stosunku wykonanie testu ma sens?

Published: Wednesday, 30 August 2017

Nie wiesz, czy jeste? w ci??y? Kiedy zrobi? test ci??owy? Kupiony w aptece test ci??owy, potwierdzaj?cy ci??? w domu, to ju? powszechna praktyka. Ale czy zastanawia?a? si? kiedy?, co sprawia, ?e test ci??owy wypada pozytywnie? Kiedy powinnam zrobi? test ci??owy? Podpowiadamy, kiedy najwcze?niej mo?na wykona? test ci??owy, by jego wynik by? miarodajny.

Niedotlenienie okołoporodowe (hipoksja okołoporodowa)

Published: Wednesday, 30 August 2017

Hipoksja oko?oporodowa (niedotlenienie oko?oporodowe) to termin, kt?rym okre?lamy objawy, b?d?ce konsekwencj? nieodpowiedniej dystrybucji tlenu w I i/lub II okresie porodu. Niedotlenienie oko?oporodowe, zaliczane do najcz?stszych przyczyn zgonu w okresie oko?oporodowym, stanowi powa?ny problem neonatologiczny. Jakie s? przyczyny i konsekwencje hipoksji oko?oporodowej?

Gorączka: 9 pytań o gorączkę u dziecka

Published: Wednesday, 30 August 2017

Gor?czka u dziecka nie zawsze zwiastuje problemy ze zdrowiem. Ale gor?czka u dziecka, zw?aszcza wysoka temperatura u niemowl?cia, wymaga uwa?nej obserwacji. Zanim si?gniesz po leki obni?aj?ce gor?czk?, przeczytaj odpowiedzi na najcz??ciej zadawane pytania o gor?czk? u dziecka.

Luteina (progesteron): hormon ważny w ciąży. Jaką funkcję pełni luteina?

Published: Wednesday, 30 August 2017

Luteina to potoczne okre?lenie progesteronu - hormonu p?ciowego, kt?ry jest niezb?dny, by dosz?o do zap?odnienia i utrzymania ci??y. Jak? funkcj? pe?ni luteina? Jakie konsekwencje mo?e mie? jej niedob?r dla ci??arnych? Jakie s? objawy niedoboru luteiny (progesteronu)?

Niepowściągliwe wymioty ciężarnych: przyczyny i leczenie

Published: Wednesday, 30 August 2017

Niepow?ci?gliwe wymioty ci??arnych (hyperemesis gravidarum, HG) to nie to samo, co poranne md?o?ci i wymioty, kt?rych do?wiadcza wi?kszo??, bo oko?o 80 procent, kobiet w pocz?tkowym okresie ci??y. Hyperemesis gravidarum wyr??nia to, ?e powinny rozpoczyna? si? przed 16 tygodniem ci??y, s? bardzo nasilone i wi??? si? z obecno?ci? cia? ketonowych w moczu (ketonuria). Jakie s? przyczyny niepow?ci?gliwych wymiot?w ci??arnych i jak przebiega leczenie?

Ból brzucha w ciąży: norma czy powód do niepokoju?

Published: Wednesday, 30 August 2017

B?l brzucha w ci??y to najcz??ciej objaw prawid?owy. B?l to sygna?, ?e dziecko ro?nie i si? porusza. Ale b?l brzucha mo?e te? oznacza?, ?e dzieje si? co? niedobrego. Je?li b?l budzi tw?j niepok?j, najlepiej zg?osi? to lekarzowi. Kiedy b?l brzucha w ci??y jest norm?, a kiedy oznacza k?opoty?

Krwawienie w ciąży: przyczyny krwawień w pierwszej połowie ciąży

Published: Wednesday, 30 August 2017

Krwawienie w ci??y to problem u prawie 30 proc. ci??arnych kobiet. Krwawienie z dr?g rodnych w ci??y nie musi by? gro?ne, ale czasem mo?e oznacza? problemy niebezpieczne dla ciebie lub dziecka. Dlatego nie wpadaj w panik?, ale nie ?ud? si? te?, ?e krwawienie w ci??y "samo przejdzie". Po prostu zg?o? si? do lekarza prowadz?cego ci??? i upewn? si?, czy twoja ci??a rozw?a si? prawid?owo. Jakie mog? by? przyczyny krwawienia w pierwszej po?owie ci??y?

Krwawienie implantacyjne nie jest objawem ciąży

Published: Wednesday, 30 August 2017

Krwawienie implantacyjne (inaczej plamienie implantacyjne) to widoczny, fizjologiczny objaw zagnie?d?enia si? zarodka w macicy. Krwawienie implantacyjne nie jest jednak uwa?ane za objaw ci??y, nie ka?da kobieta go do?wiadcza. Kiedy m?wimy o krwawieniu implantacyjnym? Jakie s? objawy krwawienia implantacyjnego?

Zatrucie ciążowe (gestoza): przyczyny, objawy i leczenie

Published: Wednesday, 30 August 2017

Zatrucie ci??owe, inaczej gestoza, to niebezpieczny stan, kt?ry mo?e zagra?a? ?yciu matki i dziecka. Na rozw?j zatrucia ci??owego s? nara?one m.in. kobiety, kt?re rodz? po raz pierwszy, s? w ci??y mnogiej albo zmagaj? si? z cukrzyc? i nadci?nieniem t?tniczym. Co to jest zatrucie ci??owe? Jakie s? jego przyczyny i objawy? Jak przebiega leczenie gestozy? Jak zapobiec zatruciu ci??owemu?