Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

5 witamin dla lepszego widzenia

Published: Friday, 05 January 2018

W kompleks wskaz?wek, kt?re maj? na celu poprawi? wzrok, lekarze cz?sto dodawane witaminy комполекси. Jakie trzeba spo?ywa? witaminy - czytaj w katalogu medycznego.

1. Witamina A (retinol). Przynosi oczom najwi?ksze korzy?ci, tak jak jest g??wnym sk?adnikiem stymuluj?cym produkcj? родопсина - g??wnego nerwu pigmentu u cz?owieka i zwierz?t. Witamina ta polecana jest osobom, kt?re nara?one s? na dzia?anie telewizora i komputera. Mo?na go znale?? w niekt?rych produktach naturalnych: cernica, marchwi, pietruszki i czarnej porzeczki.
CZYTAJ TE?: Trzy kroki do odzyskania twoich oczu
2. Witamina C. Warto powiedzie?, ?e jest to ?wietny przeciwutleniacz, normalizuje przepuszczalno?? naczy? w?osowatych i jest w stanie znacz?co wzmocni? ?cianki naczy? krwiono?nych. Normalny przep?yw krwi jest bardzo wa?ne dla oczu, bo z krwi? aparat wzrokowy podsycane przez tlen i inne sk?adniki od?ywcze. Z owoc?w i warzyw z du?? zawarto?ci? witaminy C mog? pochwali? si? owoce cytrusowe (pomara?cze, cytryny), a tak?e li?cie szpinaku, chrzan, kalina, dzika r??a i rokitnik.
3. Witamina B2 (ryboflawina). Substancja ta jest wiernym pomocnikiem oko w walce z promieniowaniem ultrafioletowym. Taka witamina przyczynia si? do adaptacji wzroku w ciemno?ci, a zw?aszcza o zmierzchu, tak jak jest odpowiedzialny za postrzeganie kolor?w. W przypadku jego braku oczy zaczynaj? bole?, szybko m?cz? si?, a powieki staj? si? opuchni?te i czerwone. Aby zrekompensowa? brak, wa?ne jest, aby wzbogaci? diet? w ryby, zbo?a, jajka, zielonych li?ci warzywami, pieczarkami i pomidorami.
4. Witamina E (tokoferol). Zapewnia ochron? membran, a tak?e kom?rek nerwowych oczu. Zaleca si? u pacjent?w z wadami wzroku, z post?puj?c?, a tak?e skomplikowanej myopia. Zawiera takie witaminy w oleju, sojowym, kukurydzy i innych olejach ro?linnych, kukurydzy, zielonej горошке, pietruszce i отварном jajku.
5. Kwasy omega-3. Ta niezast?piona kwas jest jedyn? substancj?, kt?ra jest w stanie nie tylko skutecznie wspiera?, ale i poprawi? stan wzroku. Z produkt?w, ta полиненасыщенная kwas zawarte w oleju rybim, a tak?e w rybach morskich (halibut, makrela, ?led?).

 DeMario Davis Womens Jersey