Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

Oczyszczanie jelit słoną wodą

Published: Monday, 25 December 2017

Korzy?ci z regularnego oczyszczania narz?d?w wewn?trznych jest oczywiste. Po oczyszczeniu organ zaczyna lepiej pracowa?, a самопопочуття poprawia.

Aby oczy?ci? jelita domu nale?y rozpu?ci? jedn? ?y?k? soli morskiej w litrze ciep?ej wody i pi? mieszank? jedna szklanka. Nale?y obr?ci? nap?j z wykonaniem specjalnych ruch?w, kt?re pomagaj? rozlu?ni? zwieracz. Naprzemienne wody z ?wiczeniami powinno si? powtarza? sze?? razy.
CZYTAJ TAK?E: Oczyszczanie nerek ?rodk?w ludowych
Ruch w po??czeniu z wod? mog? powodowa? oddawanie испражнению, je?li tak nie jest, nale?y powt?rzy? naprzemienne jeszcze raz. Je?li znowu si? nie uda, to trzeba zrobi? lewatyw? z wody bez soli.
Cykl tych czynno?ci nale?y powtarza? do momentu, a? woda zacznie wyp?ywa? czysta. po zako?czeniu czyszczenia nale?y zje?? w ci?gu godziny.Najlepiej je?? цільнозернову kasz? z olejem lub makaron z tartym serem.
Takie oczyszczanie nie warto korzysta? z tych, kt?rzy cierpi na choroby uk?adu pokarmowego, gru?lic? lub chorobach uk?adu pokarmowego.
Przypomnijmy, ?e wcze?niej strona "Zdrowie" pisa? o najlepsze produkty do oczyszczania w?troby.

 Kareem Martin Womens Jersey