Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

Najlepsze przepisy dla oczyszczenia krwi

Published: Monday, 25 December 2017

Aby oczy?ci? krew i poprawi? jej wyniki mo?na wykorzysta? szereg narz?dzi, kt?re mo?na przygotowa? w domu.

Aby oczy?ci? krew mo?na u?y? wykorzysta? mikstur? z czosnku i miodu. Aby j? przygotowa?, nale?y wymiesza? 250 g mielonego czosnku i 300 gram?w miodu. Otrzyman? mieszanin? nale?y domaga? si? w ci?gu trzech tygodni, po czym wzi?? ?y?k? trzy razy dziennie za czterdzie?ci minut przed rozpocz?ciem posi?ku.
CZYTAJ TAK?E: Przepisy oczyszczania organizmu i poprawy krwi
Jeszcze jednym ?rodkiem do oczyszczania krwi jest nap?j z imbiru. Aby go przygotowa?, nale?y zaparzy? ?wie?y korze? imbiru, troch? cynamonu i ?y?eczk? zielonej herbaty wrz?tkiem. Tylko wody powinno by? p?? litra. Czasu nale?y do ostygni?cia po czym trzeba doda? do niej sok z cytryny i mi?d. Otrzymany nap?j nale?y pi? w ci?gu dnia.
Dla poprawy stanu krwi mo?na dodawa? do ?ywno?ci проросшую pszenic?. Nale?y wzi?? jedn? ?y?k? dziennie, mo?na dodawa? j? do sa?atek. Przechowywa? проросшую pszenic? w lod?wce, jednak nie d?u?ej, ni? trzy dni.
Przypomnijmy, ?e wcze?niej strona "Zdrowie" pisa? o tym, jak pom?c przy nosowym krwawieniu?.

 Tedric Thompson Authentic Jersey