Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

Pestki dyni uratuje od dżdżownicy

Published: Monday, 25 December 2017

Pestki dyni s? szeroko rozpowszechnione w ukrai?skiej kuchni. Jest on u?ywany jako produkt i lekarstwo. Nasiona zawieraj? znaczne ilo?ci witamin i minera??w.R?wnie? pestki dyni wykorzystywane do oczyszczania organizmu z r??nych paso?yt?w.

Nasiona dyni pozwala pozby? si? robak?w dzi?ki кукурбітину. Substancja ta ma szkodliwy wp?yw na uk?ad nerwowy robaki i powoduje ich ?mier?. Nasiona dyni do walki z d?d?ownicami mog? przypisa? i lekarze, dlatego, ?e jest to ?rodek uniwersalny, poniewa? nie ma ?adnych przeciwwskaza? i nie podra?nia b?on ?luzowych, w przeciwie?stwie do wielu lek?w aptecznych.
CZYTAJ TE?: Czas oczy?ci? nerki: dyniowy menu
Aby oczy?ci? organizm z robak?w w ci?gu dnia nale?y zje?? co najmniej 100 nasion dyni. Najlepiej b?dzie podzieli? to ilo?? na cztery cz??ci. Przez godzin? po ka?dym posi?ku nasion, nale?y pi? jedn? ?y?k? oleju rycynowego. Spo?ywa? nasiona dyni lepiej po g??wnym posi?ku. Kurs powinien trwa? 2-3 dni.
Przypomnijmy, ?e wcze?niej strona "Zdrowie" pisa? o тыквенную mask? do twarzy.
Mo?na wykorzysta? inny przepis na oczyszczanie organizmu z robak?w. Dla doros?ego cz?owieka trzeba u?y? nie mniej ni? 300 gram?w nasion. Nasiona nale?y zmieli? w blenderze i doda? tyle wody, aby mieszanina mia?a konsystencj? ?mietany. Do mieszanki mo?na doda? ?y?eczk? miodu i zje?? rano na czczo. Przez trzy godziny trzeba wzi?? ?rodek przeczyszczaj?cy i zrobi? oczyszczaj?c? lewatyw?.

 Joel Iyiegbuniwe Womens Jersey