Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

Picie w celu oczyszczenia organizmu

Published: Wednesday, 13 December 2017

Chcesz mie? zdrowe cia?o - nale?y go okresowo czy?ci? od wszelkiego rodzaju toksyn. Wi?cej informacji mo?na znale?? w katalogu medycznego.

Od?wie?aj?cy i orze?wiaj?cy nap?j z mi?ty ma na organizm, ma dzia?anie antyseptyczne. Pomaga lepiej trawione i wch?aniane ?ywno?ci, ?agodzi nudno?ci. Do kawy mi?towej czyszcz?cego napoju nale?y wzi?? 1,5 szklanki li?ci mi?ty, je umy?, zmieli? w blenderze, dodaj?c p?? szklanki czystej wody pitnej.
CZYTAJ TE?: Jak oczy?ci? organizm z toksyn
Doskona?ym napojem dla oczyszczenia organizmu jest mieszanka soku z arbuza i og?rka. W og?rkach zawiera krzem, kt?ry pomo?e usun?? osady z aluminium z organ?w. Do przygotowania napoju przyda si? jeden og?rek i trzy razy bardziej arbuza. Mieszanka замешивается w blenderze, w razie potrzeby mo?na j? odcedzi?.
W oczyszczaniu i uzdrawianiu organizmu pomaga cytryna. Sok z tego cytrus?w czy?ci w?trob? i stymuluje prac? uk?adu pokarmowego. Do gotowania nale?y wcisn?? jeden z cytryny lub limonki do szklanki wody.
Dobrze ?agodzi wewn?trzne stany zapalne, oczyszcza organizm, uspokaja ?o??dek imbir. Do przygotowania napoju mo?na kupi? korze? imbiru, obra?, pokroi? na cienkie kawa?ki, zagotowa? z ma?? ilo?ci? wody w garnku, twierdz? oko?o p?? godziny, odcedzi?.
Przypominamy, wcze?niej pisali?my o tym, co mo?na oczy?ci? jelita.

 Riley Dixon Authentic Jersey