Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

Oczyszczanie jelit metodą Walkera

Published: Wednesday, 13 December 2017

Jelita wykonuje pracy nawet w godzinach nadliczbowych, mimo tych szkodliwych produkt?w, kt?re codziennie u?ywamy. Dlatego przydatne b?dzie oczyszczenie, kt?ra od dawna sprawdza si? w ?wiecie: wi?cej informacji mo?na znale?? w katalogu medycznego.

Ten spos?b czyszczenia przewiduje codzienne picie ?wie?o wyciskanych sok?w i przestrzegania diety. Z przedstawionych poni?ej opcji mo?na wybra? mieszank? sok?w, kt?ra b?dzie najbardziej odpowiednia dla ciebie i twojego organizmu.
CZYTAJ TE?: dieta Arbuz: schudn?? s?odko
Opcja nr 1: sok z marchwi (280 ml) i szpinaku (170 ml).
Opcja nr 2: sok z marchwi (280 ml), burak?w (80 ml), og?rk?w (80 ml).
Opcja nr 3: tylko sok z marchwi (500 ml).
Opr?cz sok?w, nale?y spo?ywa? produkty, kt?re zawieraj? du?o b?onnika s? owoce, warzywa, pe?noziarniste zbo?a, winogrona, figi, buraki, suszone owoce, ?liwki, marchew, kapusta, проросшая pszenica i tym podobne.
Dzi?ki temu, ?e taka ?ywno?? ma dzia?anie przeczyszczaj?ce, obserwuje oczyszczenie nie tylko jelita, ale i jelita.
Podczas spo?ywania ?wie?ych owoc?w, warzyw i sok?w mo?e wyst?pi? wzd?cia, a tak?e nadmierne wzd?cia. W tym przypadku zalecamy, aby zast?pi? ?wie?e warzywa duszone i zmniejszy? zawarto?? w diecie owoc?w.
Przypominamy, wcze?niej pisali?my o tym, jak oczy?ci? organizm z toksyn.

 Bennie Fowler III Jersey