Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

Letnia jedzenie, co sprawia, że przytyje

Published: Friday, 20 March 2015

Latem zaczynaj? pracowa? wiele kawiarni na werandzie, bary, budki z lodami, itd. Zgadzam si?, trudno si? oprze?, szczeg?lnie po ca?ym dniu sp?dzonym na ?wie?ym powietrzu. Oto lista niebezpiecznej ?ywno?ci.

Oczyszczanie wątroby: podstawowe wskazówki

Published: Friday, 20 March 2015

Ostrze?enie: przed rozpocz?ciem czyszczenia w?troby , nale?y oczy?ci? jelita grubego. Gruba kiszka podgrzewa wszystkie narz?dy trawienia , kt?re borykaj? si? z niej. I je?li gruba kiszka зашлакована , to zaczynaj? si? problemy w funkcjonowaniu wszystkich organ?w trawienia i nerek.

Przepisy суповых diet

Published: Friday, 20 March 2015

Aby schudn?? w ci?gu tygodnia powinni?my przyjmowa? pokarm wybrany zupy na ka?dy dzie?. Ka?d? potrzeb? po?ywienia zaspokoisz jedzeniem i w ?adnym wypadku nie g?odowa?.

Trzy błędy tych, którzy siedzą na diecie

Published: Friday, 20 March 2015

Wi?c, co b??dy w diecie mog? nie tylko zaprzepa?ci? twoje wysi?ki, aby pozby? si? nadwagi, dodaj?c 5 dodatkowych kilogram?w, ale i doprowadzi? do rozwoju depresji.

Letnia dieta: minus 5 kg w ciągu 5 dni

Published: Friday, 20 March 2015

W oparciu o letniej diety na 5 dni ograniczenie spo?ycia w?glowodan?w i t?uszcz?w (to w?a?nie t?uszcze s? wysoce niepo??dane w dowolnej formie), podczas gdy ro?linne rekomendowane produkty wyst?puj? w nadmiarze, обуславливая wykorzystanie sezonowych potraw i specyficznych metod przyrz?dzania. Czas trwania diety mo?e by? zwi?kszony do 10 dni z odpowiednim wzrostem wska?nika utraty masy cia?a do 10 kg.

Nazwano jedną z pięciu najbardziej niebezpiecznych diet

Published: Friday, 20 March 2015

Walka z nadwag? cz?sto towarzysz? r??nego rodzaju dietami i nawet operacyjnymi ingerencji. Jednak nie wszyscy zastanawiaj? si? o mo?liwych negatywnych skutkach takich oddzia?ywa?.

Podstawowe zasady zielonej diety

Published: Friday, 20 March 2015

Ta dieta obliczona na 10 dni i zak?ada spo?ywanie g??wnie warzyw i owoc?w, kt?re nasyci? organizm przydatnych w witaminy i mikroelementy.
Podstawowe produkty: jab?ka, og?rki, zielona papryka, pomidory, kiwi, natka pietruszki, koperek, szpinak, cebula, szparagi, kapusta i inne. Mog? by? spo?ywane w ma?ych ilo?ciach, jaja, owoce morza, mi?so z kurczaka, soi i fasoli. Te produkty zawieraj? bia?ko i zdrowe kwasy t?uszczowe.

Sekrety odchudzania: dieta Wiktorii Beckham

Published: Friday, 20 March 2015

Sekret odchudzania - gwiazdkowy w zr?wnowa?onej diecie i niezwyk?ych dietach, kt?rych ona przestrzega si? regularnie. Ich na trzy sposoby.

Podstawowe mity na temat odchudzania

Published: Friday, 20 March 2015

Czasami wynik podczas odchudzania nie dlatego, ?e ?le zorganizowali ten proces. Aby odchudzanie sta?o si? rzeczywi?cie im, nale?y rozwia? podstawowe mity, kt?re go dotycz?.

Odciążyć organizm pomoże chuda dieta

Published: Friday, 20 March 2015

Teraz Wielki post. I ?wietny czas dla chudej diety. Jest ona bogata w warzywa, owoce, p?atki i ca?kowicie eliminuje pokarmy pochodzenia zwierz?cego. Zreszt?, je?li ta dieta wyda si? wam skromn?, урізноманітьте go wed?ug w?asnego uznania.