Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

Moczopędne jedzenie i napoje

Published: Thursday, 11 February 2016

Wszystkim wiadomo, ?e aby by? zdrowym, nale?y utrzymywa? wodno-solny r?wnowag? w organizmie. Ale je?li cierpisz na zaburzenia p?cherza moczowego, spo?ycie nadmiernej ilo?ci wody lub innej cieczy prowadzi do wp?ywaj? na nasilenie i cz?stotliwo?? wizyt w wc. W tym przypadku nale?y ograniczy? spo?ycie p?yn?w do 2 litr?w dziennie i stara? si? nie pi? wieczorem.

Jak schudnąć słynne aktorki: TOP 3 diet gwiazd

Published: Monday, 30 March 2015

Dowiedz si?, jakie diety ciesz? si? popularno?ci? w?r?d znanych aktorek za skuteczno?? w walce z nadwag?.

Świąteczna dieta: jak schudnąć przed ślubem

Published: Monday, 30 March 2015

Dziewczyny, kt?re chc? szybko schudn?? przed jakim? wa?nym wydarzeniem, na przyk?ad, ?lubem, by unikn?? szybkiego powrotu wagi, nale?y spr?bowa? diety narzeczonych.

Niesamowita dieta na zimę

Published: Monday, 30 March 2015

Znane wielu okresie jesienno - zimowy przyrost masy cia?a jest ochronna cech? organizmu poprzez zwi?kszenie podsk?rnej tkanki t?uszczowej organizm broni si? przed wych?odzenia.
Jak pom?c organizmowi przetrwa? zim?, nie trac?c harmoni? ?

Niezbędne produkty śniadaniowe tych, którzy chudnie

Published: Monday, 30 March 2015

Podstawowa cz??? ?niadaniu w?glowodan?w z?o?onych w postaci skrobi (z ?ywno?ci pochodzenia ro?linnego) lub glikogenu (zwierz?cy odpowiednik skrobi). To mo?e by? kasza gryczana lub p?atki owsiane, gotowane na mleku lub wodzie, otr?by pszenne, naturalne musli bez dodatk?w. W podstawowej cz??ci dobrze by?oby wprowadzi? dodatek w postaci bia?ek sk?adniki: jaja, gotowany kurczak lub ?a?ni котлетки. Analogiem produkt?w mi?snych mog? by? mleczne.

Przykład najprostszy i najłatwiejszy diety

Published: Monday, 30 March 2015

Гречнево-кефирная dieta obliczona na 1-2 tygodnie, a potem w razie potrzeby mo?na j? powt?rzy?, ale nie wcze?niej ni? za miesi?c.

Co lepiej na śniadanie? Płatki owsiane, sir!

Published: Monday, 30 March 2015

Od tego, jak zaczniemy rano, zale?y ca?y dzie?. A to, co zjemy na ?niadanie, ma wp?yw nie tylko na energi? i samopoczucie, ale i posta?!

Jabłko to góra witamin

Published: Monday, 30 March 2015

Naukowcy z Uniwersytetu Cornella w ustalili: jab?ka mog? r?wna? si? z g?r? witamin, kt?re ludzie podejmuj? codziennie, aby wzmocni? zdrowie i odporno??.

Noworoczna dieta: TOP 5 użytecznych przypraw

Published: Monday, 30 March 2015

Je?li b?dziesz twierdzi?, ?e придерживаешься zdrowej diety w okresie ?wi?tecznych uczt, to nie do ko?ca prawda. Mo?esz jednak uzyska? wi?cej po?ytku, je?li b?dziesz dodawa? do swoich ?wi?teczne dania przydatne witaminowe przyprawy i zio?a, kt?re maj? dzia?anie przeciwzapalne i antybakteryjne dzia?anie. Oni pomog? twojemu organizmowi poradzi? sobie z nadmiernym obci??eniem.

Najbardziej nieoczekiwane przyczyny swojej nadwagi

Published: Monday, 30 March 2015

Masz zb?dne kilogramy? Sta?y si? znacznie mniej, ale strza?ka na wadze, jak pe?znie w g?r??