Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

Z wiekiem coraz trudniej zrezygnować z nadużywania alkoholu

Published: Sunday, 18 October 2015

Naukowcy doszli do wniosku, ?e ludziom doros?ym trudniej odm?wi? przyjaci??, kt?rzy oferuj? im do picia, nawet je?li oni sami tego nie chc?.


Eksperci Rady bada? medycznych, sprawdzali nawyki grupy os?b w wieku od 35 do 50 lat. S? to w szczeg?lno?ci wywiady 36 os?b. Przedstawiali sob? osiem wsp?lnot, kt?rych cz?onkowie znali si? mi?dzy sob?. Naukowcy расспросили ich o tym, ile alkoholu s? jadalne.

Okaza?o si?, po?owa ankietowanych przekracza zalecan? tygodniowy norm? alkoholu, co r?wna si? oko?o 21 jednostek alkoholu dla m??czyzn i 14 dla kobiet (w tym jeden du?y kieliszek wina r?wna si? oko?o trzech jednostek alkoholu, a kufel piwa mo?e zawiera? do czterech jednostek).

Sze?? os?b spo?r?d ankietowanych przez naukowc?w u?ywali niebezpieczn? ilo?? alkoholu - ponad 50 jednostek dla m??czyzn i 35 dla kobiet-czytamy w badaniu opublikowanym w dzienniku "Socjologia zdrowia i choroby".

 Mario Edwards Jr Authentic Jersey