Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

Seks: skąd bierze się wstyd w łóżku?

Published: Monday, 29 August 2016

Seks sam w sobie jest dla nas wstydliwy. Trzy czwarte polskich par kocha si? przy zgaszonym ?wietle, „po bo?emu”. Unikamy jakichkolwiek urozmaice? we wsp???yciu i wypr?bowywania nowych pozycji. Sk?d si? bior? zahamowania w seksie? Czego Polacy wstydz? si? w ???ku?

Wi?cej informacji w katalogu medycznego.

Sztuka pocałunku według Kamasutry

Published: Monday, 29 August 2016

Zmys?owy poca?unek, pe?en pasji i nami?tno?ci to sztuka, kt?r? posiad?y tylko niekt?re pary. Aby nauczy? si? perfekcyjnie ca?owa?, warto si?gn?? do najstarszego ?r?d?a sztuki mi?osnej, czyli Kamasutry. Ksi?ga mi?o?ci szczeg??owo opisuje, jak si? ca?owa?, by wzbudzi? w partnerze po??danie. Wykorzystaj te niezawodne techniki poca?unku i sta? si? mistrzem ca?owania.

Wi?cej informacji w katalogu medycznego.

Seks: upodobania seksualne w różnych krajach

Published: Monday, 29 August 2016

Co kraj to obyczaj. Tak?e w kwestiach seksu. To, co naturalne w sypialni dla Hindusa i Japo?czyka, dla mieszka?ca Europy wyda si? perwersj? i kulturowym szokiem. Poznaj upodobania seksualne mieszka?c?w r??nych kraj?w i sprawd?, jak wypadaj? w ???ku Polacy w por?wnaniu do innych nacji.

Wi?cej informacji w katalogu medycznego.

Wszystko, co powinnaś wiedzieć o plastrach antykoncepcyjnych

Published: Monday, 29 August 2016

Plastry s? jedn? z najpopularniejszych metod antykoncepcyjnych, jednak u wielu kobiet wci?? budz? w?tpliwo?ci. Czy s? skuteczne? Gdzie naklei? plaster? Jak go prawid?owo przechowywa?? Przedstawiamy gar?? medycznych fakt?w i wskaz?wek dotycz?cych antykoncepcji transdermalnej.

Wi?cej informacji w katalogu medycznego.

Seks: zabawki z sex shopu urozmaicą współżycie

Published: Monday, 29 August 2016

Wzrost zainteresowania zabawkami z sex shopu ro?nie u nas z roku na rok. To ju? nie jest temat tabu. Gad?ety erotyczne prze?amuj? rutyn? w ???ku i zwi?kszaj? przyjemno??, przydaj? si? te? osobom samotnym, nieuprawiaj?cym seksu. Warto si? nimi zainteresowa?. Do wyboru masz wibratory, kulki gejszy, sztuczne penisy, kajdanki i wiele innych.

Wi?cej informacji w katalogu medycznego.

Zaskocz partnera w łóżku - sposoby na udany seks

Published: Monday, 29 August 2016

Je?li czujesz, ?e do twojego ???ka wkrada si? nuda, nie czekaj, a? partner zaskoczy ci? jakim? pomys?em, tylko we? sprawy w swoje r?ce. Zr?b pierwszy krok i zaskocz go. Seks mo?na urozmaici? na wiele sposob?w, mo?esz spr?bowa? przebieranek, gad?et?w erotycznych z sex shopu, nowych pozycji i pieszczot. Oto pomys?y na udany seks.

Wi?cej informacji w katalogu medycznego.

Smutek po orgazmie: jakie są objawy i przyczyny depresji poorgazmowej?

Published: Monday, 29 August 2016

Smutek po orgazmie (depresja po stosunku) to przypad?o??, kt?ra dotyczy ponad 1/3 aktywnych seksualnie kobiet. Objawia si? uczuciem przygn?bienia, rozdra?nienia i niepokoju, kt?re pojawiaj? si? tu? po odbytym stosunku. Co zaskakuj?ce, na podobne dolegliwo?ci skar?? si? nawet kobiety, kt?re s? szcz??liwe w zwi?zkach i czerpi? satysfakcj? z seksu. Kto nara?ony jest na depresj? poorgazmow? i jakie mog? by? jej przyczyny?

Wi?cej informacji w katalogu medycznego.

Życie z osobą zakażoną HIV [WYWIAD]

Published: Monday, 29 August 2016

Od szczytu epidemii HIV/AIDS na ?wiecie min??o ?wier? wieku. Jak przez ten czas zmieni?a si? codzienno?? os?b zaka?onych? Czy przyznanie si? do bycia seropozytywnym w dalszym ci?gu stygmatyzuje? O ?yciu z osob? zaka?on? HIV w pracy, w domu i w spo?ecze?stwie rozmawiamy z Iren? Przepi?rk?, certyfikowanym konsultantem ds. HIV/AIDS oraz przewodnicz?c? stowarzyszenia „B?d? z nami”.

Wi?cej informacji w katalogu medycznego.

Szpital Uzdrowiskowy "Excelsior" Iwonicz Zdrój

Published: Monday, 29 August 2016

Szpital Uzdrowiskowy "Excelsior" w Iwoniczu Zdroju prowadzi oddzia?y neurologiczny, ortopedyczny, reumatologiczny i dzia? zabiegowy. Na ka?dym oddziale jest gabinet lekarski i dy?urka piel?gniarska z gabinetem zabiegowym.

Wi?cej informacji w katalogu medycznego.

Przeszkody na drodze do szczytowania - przyczyny braku orgazmu

Published: Sunday, 28 August 2016

K?opoty z seksem mog? mie? r??ne pod?o?e. Ale najcz?stsz? przyczyn? niepowodze? w uzyskaniu orgazmu wydaj? si? b??dy w sztuce mi?osnej, kt?re pope?niaj? m??czy?ni. Po?piech, niew?a?ciwie pieszczoty, za kr?tka gra wst?pna - to przyczyny braku szczytowania.

Wi?cej informacji w katalogu medycznego.