Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

Jak przygotować napoje odchudzające

Published: Sunday, 18 October 2015

Гидромель. Szykuje si? po prostu: na szklank? ciep?ej wody z 1 ?y?eczk? miodu i 2 ?y?kami soku z cytryny. Przyjmowa? trzy razy dziennie przed jedzeniem. Zawarto?? w napoju witaminy c sprzyja wydalaniu z organizmu toksyn i wzmacnia odporno??.


Uprawiają jogę w łóżku

Published: Sunday, 18 October 2015

Po pe?nym wra?e? dniu mamy w g?owie tylko jedn? my?l: raczej do ???ka! Ale wa?ne jest, aby nie przenosi? do "kr?lestwa snu" ?adunek dziennych trosk. Stres pomo?e praktyka jogi.


Kompleks zagospodarowania Бакасани (postawy Urawia)

Published: Sunday, 18 October 2015

Aby opanowa? Бакасану (poz? ?urawia), nale?y wykaza? si? wytrwa?o?ci?. Ale warto: oderwany od ziemi, znajdziesz w sobie moc, o kt?rej nie mieli poj?cia.


5 poz jogi dla dobrego snu

Published: Sunday, 18 October 2015

Takie spokojne ?wiczenia pomog? nie tylko lepiej spa?, ale i pozosta? w dobrej formie. Nie zapomnij o oddychaniu, kt?re jest wa?ne przy zaj?ciach z jogi. Kiedy tlen, organizm szybciej "chce spa?".


Gimnastyka dla poprawy odporności (WIDEO)

Published: Sunday, 18 October 2015

Kr?tki kompleks суставно-сухожильной gimnastyki w celu zwi?kszenia og?lnej odporno?ci organizmu.


Przywracanie po świętach nie tylko ciało, ale i psychikę (WIDEO)

Published: Sunday, 18 October 2015

Takie ?wiczenia stymuluj? kr??enie pe?nego energii przez czakry i wdycha? potrzebn? si?? do ?ycia w odpowiednie organy, gruczo?y i nerwy. "Pi?? tybeta?czyk?w" r?wnie? wzmacniaj? i tonizuj? g??wne grupy mi??ni,sprawiaj?, ?e привабливю fizyczn?. Systematycznie wykonuj?c Pi?? tybeta?czyk?w", przyzwyczaisz si? do wykonywania tych ?wicze?, i b?d? zajmowa? masz tylko pi??-sze?? minut.
Joga w łóżku pozwoli być bardziej energiczne (WIDEO)

Published: Sunday, 18 October 2015

Nasze samopoczucie w ci?gu dnia, zale?y od tego, jak si? budzimy. Zestaw ?wicze?, kt?re s? oferowane w wideo jest skierowany na to, aby rano ?adunek energii, nale?y zachowa? czujno?? i aktywnym przez ca?y dzie?.


Joga dla poprawy snu (WIDEO)

Published: Sunday, 18 October 2015

Aby sen sk?ada? energii i pozwoli organizmowi w pe?ni zrelaksowa? si? mo?na spr?bowa? skorzysta? z ?wicze?, kt?re przyczyni? si? do pe?nego snu.


Skutecznie usuwamy boki

Published: Sunday, 18 October 2015

Niekt?re pozycje jogi skutecznie spala t?uszcz w zakresie znienawidzonych bok?w. Przejd? do kilku minut dziennie na takim ?wiczeniom, a wynik nie b?dzie na siebie czeka?.


Joga, która pomoże schudnąć

Published: Sunday, 18 October 2015

Aby si? uspokoi? i doprowadzi? swoje cia?o do formularza dla ciebie joga. Istniej? specjalne kursy jogi, kt?re pomog? schudn??. Wi?cej informacji o tym, jak wykonywa? ?wiczenia odchudzaj?ce mo?na znale?? w filmie.