Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

6 sposobów na przyzwyczaić się do treningów

Published: Tuesday, 03 March 2015

Rozum m?wi, ?e bez treningu, aby schudn?? jest trudno, lenistwo twierdzi, ?e mo?na. Jak przyzwyczai? si? do sportu?
1. Wypr?buj r??ne sporty. Monotonne ?wiczenia mog? szybko надоесть. Zast?pca zaj?cia na si?owni jogging, trekking, tenis, jazda na rowerze lub rolkach, p?ywanie, joga - wszystko, co sprawia ci przyjemno??.

2. Заручитесь obs?ug? przyjaci??. Прогулять treningu znacznie trudniejsze, je?li w klubie fitness pod okiem przyjaciel lub przyjaci??ka.


3. Zr?b to zaj?cia obowi?zkowe. Nie r?b wyj?tk?w od regu?y! Przejd? do p?? godziny treningu w weekendy, ?wi?ta, wakacje, a nawet w podr??y s?u?bowej. Z czasem bliscy przyzwyczai si? do twojego profilu i nie b?d? m?wi? do was прогулять trening dla wyprawy do kina czy na imprez?.

4. Sta? si? rano. Nie ka?dy lubi ?wiczy? w godzinach porannych, gdy organizm nie jest jeszcze do ko?ca "obudzi? si?". Jednak poranne ?wiczenia - to prawdziwe zbawienie dla zapracowanych ludzi. Je?li ca?y tw?j dzie? jest zape?niony do minuty, wybra? si? do klubu fitness, przed prac?.

5. Lub wieczorem. Je?li wolisz uprawiania sport?w w drugiej po?owie dnia, uda? si? na trening natychmiast z biura. Je?li wejdziesz do domu, to z wi?kszym prawdopodobie?stwem gotowy прогулять zaj?cia.

6. U?yj sport jako spos?b na взбодриться. Nie trzeba opuszcza? treningu dlatego, ?e jeste? bardzo zm?czony w pracy. Aktywno?? fizyczna zapewni pa?stwu energi? o wiele lepiej, ni? relaks przed telewizorem.

Przypominamy, wcze?niej pisali?my o tym, jak usi??? na sznurek za 8 krok?w (ZDJ?CIA)

 Mark Andrews Authentic Jersey