Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

Jaki sport pomaga schudnąć

Published: Tuesday, 03 March 2015

?wiczenia to jeden z podstawowych element?w, niezb?dny do osi?gni?cia dobrych wynik?w w korekcji wagi. Wi?cej informacji w katalogu medycznego.
Chodzenie i bieganie - chyba najbardziej dost?pne sporty, kt?re nie wymagaj? ani specjalistycznego sprz?tu, ani kosztownego sprz?tu sportowego.

Bieganie pozytywnie wp?ywa na uk?ad sercowo-naczyniowy, ?wiczy mi??nie n?g, a tak?e pozwala spali? du?? ilo?? kalorii w stosunkowo kr?tkim czasie. Tym nie mniej, w biegu jest masa przeciwwskaza?. Ten sport ma du?e obci??enie stopy, szczeg?lnie je?li biega? po asfalcie. Przy tym z ka?dym zb?dnym килограммом травматизация stopy tylko nasila. Dlatego osobom z bardzo du?ym ci??arem (kt?re wyst?puj? obci??enia na nogi) zamiast biegania poleca ритмичная walking.

Nurkowanie - sport, w kt?rym zaanga?owane s? prawie wszystkie mi??nie cia?a. Zalet? p?ywania w tym, ?e ten rodzaj wysi?ku fizycznego jest dla os?b z du?? nadwag?, poniewa? znajduj?c si? w wodzie, organizm nie jest nara?ony na znaczne przeci??enie, jak w przypadku biegania lub szybkim spacerem.

Jazda na rowerze nie jest tak skutecznie radzi sobie z problemem nadwagi, jak bieganie czy szlaki turystyczne. Jednak niew?tpliw? zalet? tego sportu jest fakt, ?e wycieczki rowerowe dostarczaj? cz?owiekowi wiele rado?ci. Je?li godzinach porannych lub wieczorem pobiega? mistrzem nie ka?dy, wycieczki rowerowe na ?wie?ym powietrzu przypadn? do gustu wielu.

Najlepszym sposobem, aby schudn?? zim? b?d? narty. Jazda na nartach to dobra obci??enie ko?czyny dolne i g?rne. Narty wzmacnia mi??nie n?g, ramion i brzucha, a tak?e poprawia koordynacj? ruch?w i ?wiczy r?wnowag?.

ZOBACZ TAK?E: http://zdorovia.com.ua/fitness/10267korisni-vpravi-dlya-zmicnennya-hrebta.html

 Sheldon Richardson Womens Jersey